Logo gemeentenieuwsonline.nl

Oecumenische viering in Gendt

GENDT - Op zondag 23 september is er een oecumenische viering in de R.K. H. Martinuskerk in Gendt. De aanvangstijd is 10.00 uur.

De viering is voorbereid door de oecumenische werkgroep van de katholieke kerk en de prot. gemeente Gendt-Doornenburg, in samenwerking met pastor Janine Kallen en ds. Margreet de Bree. Deze viering maakt deel uit van de vredesweek, die ieder jaar in september in de Nederlandse kerken gehouden wordt. Vrede vieren we elke week in de kerk, maar in de vredesweek gebeurt dat in nadrukkelijke verbondenheid met hen die leven in situaties van oorlog en geweld. De collecte is bestemd voor de organisatie PAX. PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige samenleving, overal in de wereld. Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. Allen zijn van harte welkom!