Logo gemeentenieuwsonline.nl

Groene kerk

HUISSEN - Voor de verwarming van ons kerkgebouw gebruiken we sinds januari 2016 bosgecompenseerd gas. Nog afgezien van de Groningse aardbevingsproblematiek is het gebruik van aardgas niet goed voor de natuur en de atmosfeer.

Om een (minimale) bijdrage te leveren aan CO2 uitstootvermindering wordt wereldwijd bos aangeplant en worden bestaande bossen beschermd. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op en dragen zo bij aan het tegengaan van klimaatverandering. De bosprojecten bevinden zich onder andere in Indonesië, Peru, Tanzania, Uganda en Zimbabwe. Naast aanplant is bescherming tegen illegale houtkap een speerpunt in het bosbeheer en wordt er op regeringsniveau steeds meer en beter gehandhaafd.

Hoewel onze zonnepanelen uitstekend renderen, is de aanwezige capaciteit helaas nog onvoldoende om het stroomverbruik volledig te dekken. De stroom, elektriciteit, die wij gebruiken is volledig duurzaam opgewekt. Zeventig procent daarvan wordt in Nederland doormiddel van wind-, water, zon- en biomassa-installaties opgewekt. Door te kiezen voor duurzame energie in combinatie met het bewust en zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving leveren wij als PKN Huissen, hoe bescheiden dan ook, een bijdrage aan het op verantwoorde wijze in stand houden van onze prachtige en unieke blauwe planeet. Keuzes die passen bij onze doelstelling om een Groene Kerk te zijn (Berend R. Smit, kerkrentmeester).

Viering Protestantse Gemeente Huissen

Zondag14 oktober 2018, 10.00 uur. Voorganger ds. Cor Flobbe, Naarden. Vrijdagmiddaginloop: u bent van harte welkom tussen 14 – 16 uur. Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Meer berichten