Logo gemeentenieuwsonline.nl

Verruiming winkeltijden op zon- en feestdagen

BEMMEL – Het gemeentebestuur heeft er geen moeite mee om gehoor te geven aan de wens om de winkeltijden op zon- en feestdagen in Lingewaard te verruimen naar 22.00 uur. Handhaven op de toegestane sluitingstijd van 20.00 uur is geen optie.

Niet iedereen houdt zich aan de huidige sluitingstijd, weet het college. “Diverse winkels, met name supermarkten, hanteren op dit moment ruimere openingstijden op zon- en feestdagen dan de openingstijden zoals bepaald in de huidige Verordening winkeltijden.” Er zijn volgens Lingewaard twee denkbare oplossingsrichtingen. “Naar aanleiding hiervan is de vraag ontstaan of hierop handhavend opgetreden dient te worden óf dat er een brede behoefte en/of draagvlak is voor het verruimen van de winkeltijden op zon- en feestdagen.” De verantwoordelijke wethouder Helga Witjes van de VVD heeft voor het laatste gekozen. Met als argument dat onder de ondernemers, winkeliersverenigingen en supermarkten draagvlak is voor verruiming tot 22.00 uur. Het besluit wordt met twee reacties ondersteund. Ondernemersvereniging Huissen: “De grote meerderheid heeft geen probleem met het oprekken van de verordening.” Ook Coop Angeren is positief omdat ze beter kunnen voorzien op de behoefte van campinggasten in de omgeving.

Er is ook kritiek. Omwonenden van de supermarkten in Bemmel verwachten hinder door het laden en lossen op de vroege zondagmorgen. De winkeliers worden door de gemeente gewezen op de geluidsnormen die gelden voor laad- en losactiviteiten.

De gewijzigde verordening moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Meer berichten