Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ledenvergadering Sint-Sebastianus

GENDT - Op 27 januari vindt rond 11.30 uur de algemene ledenvergadering van schuttersgilde Sint-Sebastianus plaats in Providentia. Dan wordt er teruggekeken op het afgelopen jaar en worden de activiteiten voor het nieuwe jaar toegelicht.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering is er een schuttersdienst verzorgd door rooms-katholieke parochie H. Maria Magdalena met medewerking van Jong Sint-Sebastinus, de Show- en Marchingband en het gilde van Sint-Sebastianus.

Dit concert zal plaatsvinden in Providentia, aanvang 10.00 uur, en is voor alle iedereen gratis toegankelijk (vol is vol). Na dit concert kan er nog wat gedronken worden in de foyer van Providentia en zal de theaterzaal verbouwd worden tot vergaderruimte voor de algemene ledenvergadering.

Agenda algemene ledenvergadering:
- opening;
- vaststellen agenda;
- korte toelichting notulen algemene ledenvergadering 2018 en het algemeen jaarverslag 2018 die ter inzage liggen bij het secretariaat;
- financieel verslag door de penningmeester;
- wijziging korps- en huishoudelijk reglement;
- bestuursverkiezing:
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de bestuursleden Berrie Rensen (penningmeester) en Jan Lubberink aftredend en niet herkiesbaar. Bestuurslid Robert-Jan Derksen is eveneens aftredend en is herkiesbaar.
Het bestuur draagt Peter Cobussen en Jorg Visch voor als nieuwe kandidaten.
- mededelingen;
- rondvraag;
- sluiting.

"Wij nodigen iedereen van harte uit voor het bijwonen van deze schuttersdienst, in het bijzonder al onze leden voor deze dienst met aansluitend onze algemene ledenvergadering."

Meer berichten