Logo gemeentenieuwsonline.nl

Schrijven in het zand

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.

Hij bukte Zich en schreef in ’t zand, wij weten

niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,

verzonken in de woorden van Zijn hand.

De Schriftgeleerden, die Hem aan de tand

hadden gevoeld over een vrouw, van hete

hartstochten naar een andere man bezeten,

de Schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.

Ga heen en luister, luister naar het lied.

En hij stond recht. De woorden lieten los

van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht.

Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

(Gerrit Achterberg).

HUISSEN - Jezus heeft geen letter geschreven, geen boek, geen brief - tenminste, wij weten daar niets van. Het ging Jezus om de levende kracht van het gesproken woord, van woorden waarmee mensen elkaar ontmoeten. Het ging hem om de wijsheid van leven, een lied dat van binnenuit opwelt in je hart. Het lied van barmhartigheid, vrijheid, genade. Dat ik en jij, wij samen, de anderen en de Ander, het geleefde leven als geschenk delen. Leven is niet in beton gegoten. God heeft geen hart van steen.

Kerkdienst protestantse gemeente Huissen

7e zondag van Epifanie, 24 februari 2019, 10.00 uur. Voorganger Elly Morelissen. Van harte welkom! Ook op vrijdagmiddag. Tussen 14 en 16 uur is er koffie, thee en gelegenheid voor een praatje.

Meer berichten