Logo gemeentenieuwsonline.nl

Met toelichting op Windpark Caprice Jaarvergadering Strijdbaar Angeren

ANGEREN - Op woensdag 20 maart houdt Strijdbaar Angeren haar jaarvergadering. De vergadering is in ons dorpshuis en start om 20.00 uur.

In deze vergadering worden de leden bijgepraat over de onderwerpen, die het afgelopen jaar de aandacht hebben gehad. In de vorm van een presentatie zal voorzitter Gerard Rasing een toelichting geven op onderwerpen zoals de A15, woningbouw in Angeren, windturbines bij de Angerense Steenfabriek en de ontwikkelingen ten aanzien van de Angerensche -en Doornenburgse buitenpolder.

Uiteraard legt penningmeester Peter Tijssen verantwoording af over de financiën. Aftreden en herkiesbaar is Peter Tijssen.

"De toelichting op het voornemen tot het plaatsen van een tweetal windturbines bij steenfabriek Huissenswaard (plan Windpark Caprice) doen we niet zelf. Hiervoor hebben wij, het -bij de planvorming betrokken- bedrijf Renewable Energy Factory uitgenodigd. Zij hebben aangegeven graag meer inzicht in de plannen (en de laatste stand van zaken) te willen geven. Het lijkt ons als bestuur zeker de moeite waard om hiervan op de hoogte te zijn."

Meer berichten