Logo gemeentenieuwsonline.nl

Omwille van het geloof

HUISSEN - Op donderdag 10 april houdt de Historische Kring Huessen haar voorjaarsvergadering. Traditioneel wordt deze vergadering gevolgd door een lezing over een onderwerp uit het Huissense verleden. Dit maal staat de reformatie in Huissen – nu 500 jaar geleden – centraal.

De vergadering begint om 19.30 en de lezing om 20.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Buitenpoort in Huissen.

Omwille van het geloof

Tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden de aanhangers van de nieuwe godsdienst in Gelderland door met name Spaanse troepen vervolgd. Om aan hun belagers te ontkomen vond een aantal van hen een veilig onderkomen in Huissen. Toen in de jaren 70 en 80 van de zestiende eeuw Gelderland calvinistisch werd, waren het de katholieken die hun toevlucht zochten in het stadje. Wat de gevolgen waren van de komst van telkens nieuwe geloofsvluchtelingen in Huissen zal tijdens de lezing worden besproken.

Het hertogdom Kleef werd vanaf 1592 geregeerd door hertog Johan Willem. Hij was voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan maar door het onverwacht overlijden van zijn broer Karel Frederik werd hij hertog tegen wil en dank. Johan Willem was overtuigd katholiek en dus was er voor de aanhangers van het protestantisme weinig ruimte in zijn hertogdom. Wat dat betekende voor de eerste jaren van de protestante gemeente van Huissen zal eveneens tijdens de lezing aan de orde komen.

Meer berichten