Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Wij: vrijwilligers willen graag iets ter verduidelijking aan U laten weten. Gendt Opgelet! Mogelijke verwarring.

Jongstleden 10 januari was er in SKC de Leemhof een 'Woonmarkt' met aansluitend een ledenvergadering van de Huurdersvereniging. Hierin werd verteld dat er naar alle waarschijnlijkheid in april een stemmingsronde zou zijn, waarin iedereen kan stemmen voor of tegen een fusie van de Woonstichting Gendt en Waardwonen.

Deze stemmingsronde waarvan we nog niet zeker weten, wanneer deze gaat plaatsvinden is in ieder geval niet 10 april. Begin mei heeft de interim-directrice in gedachten om een definitief standpunt in te nemen, dus de stemmingsronde zal in die periode zijn.

Dus 10 april is heel belangrijk, maar wordt er niet gestemd. Dit dus later en hiervoor komt nog een officiële uitnodiging van de huurdersvereniging Gendt. U bent van harte welkom op beide avonden.

De Vrijwilligers

Meer berichten