Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerkdienst met het thema: vergeet niet te schuilen

ANGEREN - U kent ze wel, de lijstjes die af moeten. Al die zaken die op een dag gedaan moeten worden. Zeker, het is heel bevredigend als alles voor elkaar is. Toch kan er daarna nog iets missen of knagen.

Ben je in al je ijver niet vergeten tijd te maken om te schuilen? Om je ziel de ruimte te geven. Door bij een boom te gaan staan of te kijken naar struiken die uitbotten. Tot mezelf komen en tot God komen zijn voor mij verwant. Het is thuis komen. Schuilen. Op adem komen. Daarna ga je anders kijken. Met nieuwe ogen. We zijn op weg naar pasen, het feest van het nieuwe begin. Hier vast woorden om stil te lezen.

Zie de bloeiende wilg een eerste teken, lente die komen gaat.

In de kerkdienst van 24 maart om 10.00 uur in de protestantse kerk in Angeren schuilen we met elkaar bij oude woorden en een kunstige liturgische schikking om een nieuw begin te maken. Van harte welkom!                                

Els de Clercq, predikant                        

Meer berichten