Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Fake-roofvogel

Een aanwonende burger maakte mij attent op een Fake-roofvogel op het appartementencomplex De Pauw in Angeren. Op het dak van dit complex broedt al jaren een beschermd vogel-echtpaar. Kennelijk is dit broeden voor wie ???? niet meer gewenst. Het lijkt me dat hier zeker geen sprake is van overlast. Wie zit er achter het plaatsen van deze Fake-roofvogel, met als doel om het prachtige beschermde vogelechtpaar niet te laten terugkeren? Waarvoor moet dit stukje echte natuur wijken? Ik hoop dat mijn vermoeden niet juist is. Gaarne uw hulp!

Ben Maasman, Angeren.

Meer berichten