Logo gemeentenieuwsonline.nl

Opbrengst ReumaNederland-collecte

HUISSEN - ReumaNederland is alle collectanten, comitéleden en inwoners van Huissen dankbaar voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.

Tijdens de collecte van 18 tot en met 23 maart hebben zij met elkaar in totaal 3.039 euro opgehaald. Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.

Meer berichten