Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

project 'De Poel' Angeren (2)

Ik ben nogal overvallen door de vele positieve en ondersteunende reacties op mijn ingezonden brief over dit project twee weken geleden. Ik liet mij kritisch uit over dit project en de diverse niet-beantwoorde vragen door verantwoordelijk wethouder Sluiter en zijn lokale niet al te grote vriendengroep. De wethouder laat zijn opgestelde beleid links liggen en heeft zich laten overtuigen door zijn vrienden; sportparken op korte afstand niet samenvoegen en te veel woningen gaan bouwen op een te klein overblijvend deel van het bestaande sportpark De Poel. En voldoen deze woningen aan de behoefte die er in Angeren is (vooral voor ouderen en jongeren)? Niet dus! Uit de vele reacties blijkt zeker dat dit project niet breed gedragen wordt in Angeren. Waarom is er niet eerst een enquête gehouden onder alle bewoners? Natuurlijk kun je de politieke partijen in de gemeenteraad aanspreken, maar daar hoef je mijns inziens niet veel van te verwachten. Veel handen op dezelfde buik…! Als de gemeenteraad het project in zijn huidige vorm goedkeurt, en u bent het er niet mee eens, dan adviseer ik om op de officiële wijze bezwaar te gaan maken na publicatie van het project in Hét GemeenteNieuws. Bezwaren en zienswijzen worden dan voorgelegd aan een commissie, die hierover aan B&W advies uitbrengt. Als dit een niet gewenst resultaat oplevert, dan is een volgende mogelijke stap het inschakelen van de bestuursrechter. De geplande start van het project in het najaar van 2019 kan worden voorkomen door een voorlopige voorzieningen uitspraak door de rechter. Je kunt natuurlijk ook de bezwaren bundelen met een aantal personen of zelfstandig indienen. Het project in zijn huidige vorm is mijns inziens niet de beste oplossing voor Angeren.

Ben Maasman

Angeren

Meer berichten