Logo gemeentenieuwsonline.nl

Succesvolle actie – geef een geit!

HUISSEN - In de 40-dagen-tijd, de vastenperiode in de Protestantse Kerk is er een spaardoosjes actie gestart. In het doosje ‘spaar’ je het geld dat je overhoudt door sober te leven in de 40-dagen-tijd. Het geld dat gespaard is, is bestemd voor de aanschaf van geiten. Samen met de plaatselijke kerken in Moldavië willen we gezinnen helpen door ieder gezin een geit te schenken.

Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Een drachtige geit geeft een gezin de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend. De geiten worden op de plaatselijke markt gekocht en persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Eén drachtige geit voor een gezin kost 78 euro. Voor 390 euro (het streefbedrag van de diaconie voor de opbrengst van de spaardoosjes) kan aan vijf gezinnen een geit te geven worden. De actie was zeer aansprekend omdat de opbrengst de verwachtingen ruim overtrof. Het streefbedrag is meer dan verdubbeld! Dank aan alle gulle gevers! Eens te meer wordt duidelijk dat (financieel) bijdragen aan verbetering van het leven van onze medemens met een gerichte actie heel goed mogelijk is (Ada van Arkel).

Viering Protestantse Gemeente Huissen, zondag 26 mei: Rogate (vraagt). Aanvang 10.00 uur, voorganger ds. Wim Blanken. Iedere vrijdagmiddag bent u van harte welkom voor koffie, thee en een praatje. Tussen 14-16 uur. We begroeten u graag.

Meer berichten