Logo gemeentenieuwsonline.nl

MGZ-prijs voor Vereniging Dorpsbelangen Ressen

RESSEN - Op zaterdag 25 mei werd de MGZ-prijs uitgereikt aan Vereniging Dorpsbelangen Ressen. Sinds haar oprichting zet de Vereniging zich in voor deze dorpskern.

De vereniging wil het dorpsgezicht behouden en komt op voor de bescherming van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden en voor de Ressense leefbaarheid in het bijzonder. De stichting MGZ hecht erg aan de maatschappelijke gezondheidszorg en wil dit extra ondersteunen en onder de aandacht brengen. Daarom wordt regelmatig een prijs uitgeloofd als de stichting hier aanleiding toe ziet. Vanaf 2010 is de MGZ-prijs ter grootte van 2.500 euro regelmatig uitgereikt aan een groepering die hiervoor het meeste in aanmerking komt.

Edwin Schouten kreeg van voorzitter Anton Bouwmeister de zilveren MGZ-speld. Hij nam vele jaren geleden het initiatief om onderzoek te doen naar de waarde van het Ressense kasteelterrein en het terrein weer zichtbaar te maken. Edwin Schouten bracht de juiste mensen bij elkaar om de klus te klaren: de werkgroep Kasteelterrein. (www.mgzbemmel.nl)

Foto: Theo Willemsen

Meer berichten