Logo gemeentenieuwsonline.nl
De uiterwaarden zijn voor de Japanse duizendknoop ideale gebieden om te vestigen, het rivierwater kan zaden in korte tijd over grote afstanden meevoeren. (foto: Sjaak Veldkamp)
De uiterwaarden zijn voor de Japanse duizendknoop ideale gebieden om te vestigen, het rivierwater kan zaden in korte tijd over grote afstanden meevoeren. (foto: Sjaak Veldkamp) (Foto: Sjaak Veldkamp)

Samen werken om Japanse duizenknoop uit te roeien

BEMMEL - Lingewaard raakt in de greep van de sterk groeiende Japanse duizendknoop. De wortels en stengels kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen, riolering, dijken en wegen. De gemeente is op de hoogte van de groene invasie. Na de zomer wordt een gericht beleid verwacht. Volledig uitroeien is een taaie klus.

Heel Europa gaat er last van ondervinden. De media besteden er steeds meer aandacht aan, zo weet het college. “Hierdoor worden inwoners alerter en bezorgd. Wij hebben de gemeentelijke locaties waar de plant voorkomt in beeld. De bestrijding van de Japanse Duizendknoop staat hoog op onze agenda.”

Lingewaard is zich bewust van de gevaren van deze plant. De plekken waar de Japanse duizendknoop op gemeentegrond huishoudt zijn bekend. Niet bij overige grondeigenaren en tuine. Op dit moment inventariseren vrijwilligers onder leiding van Stichting Lingewaard Natuurlijk verder. Plekken waar de Japanse duizendknoop staat worden aan de gemeente doorgegeven.

De gemeente bestrijdt op gemeentegrond door de planten kort af te knippen om ze vervolgens te trakteren op RoundUp. Maar alleen in openbare ruimte, waarschuwt het college. “We zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden die uitgevoerd worden op niet-gemeentelijk grondgebied. We gaan dit wel bespreken met de eigenaar van het terrein.” Samenwerking lijkt enige oplossing. “Alleen een gezamenlijke aanpak op bestrijding van de Japanse duizendkoop zet zoden aan de dijk.”

Meer berichten