Logo gemeentenieuwsonline.nl
Wethouder Helga Witjes wordt toegesproken door voorzitter Sjaak Kregting. (foto: Wim Meijer)
Wethouder Helga Witjes wordt toegesproken door voorzitter Sjaak Kregting. (foto: Wim Meijer) (Foto: Wim Meijer)

Klankbordbijeenkomst GendtVooruit

GENDT - Gendt Vooruit had 18 februari een startbijeenkomst georganiseerd waarbij alle inwoners van Gendt waren uitgenodigd om hun ideeën te geven met betrekking tot de toekomst van Gendt. Na een enerverende en inspirerende avond konden de werkgroep leden aan de slag. Er zijn zes sub-werkgroepen aan de slag gegaan om de thema’s verder uit te werken en speerpunten te formuleren.

De kozen thema’s zijn: 1. Ondernemen, werkgelegenheid en toerisme 2. Onderlinge betrokkenheid 3. Wonen en woonomgeving 4. Recreatie, bewegen en sport 5. Verkeer, veiligheid en bereikbaarheid 6. Natuur, duurzaamheid en milieu.

Door onderlinge betrokkenheid als centrale thema te benoemen, ontstaat er een natuurlijke overgang naar de andere thema’s. In vijf van de thema’s staan de inwoners van Gendt centraal. Het thema natuur, duurzaamheid en milieu overkoepelt het geheel waarin mensen kunnen en mogen leven.

De zes sub-werkgroepen hebben op 3 juni hun speerpunten besproken met professionals en ambtenaren die mee kunnen denken over de mogelijkheden en haalbaarheid van de beschreven speerpunten. Er was een levendige discussie waarbij er open en transparant ideeën over tafel kwamen. Voor de aanwezige ambtenaren was het een goede zaak om vanuit de gemeenschap te horen wat er allemaal speelt en omgekeerd leerden de werkgroepleden hoe de ambtenarij werkt.

Voorzitter Sjaak Kregting sloot samen met wethouder Helga Witjes de avond af met de woorden: “Wat is dit een topbijeenkomst!” Hiermee kunnen de leden vol aan de slag om het plan voor Gendt 2030 handen en voeten te geven.

Meer berichten