Logo gemeentenieuwsonline.nl
Statenbijbel PKN Huissen. (foto: Johan Dijkstra)
Statenbijbel PKN Huissen. (foto: Johan Dijkstra) (Foto: Johan Dijkstra)

De Bijbel, een sleutel om ons leven te begrijpen

HUISSEN - Een treffende uitspraak van Thomas Halik, rooms-katholiek theoloog en schrijver van theologische bestsellers als ‘Geduld met God (2011) en het recente ‘Raak de wonden aan’.

In de dialoog met mensen moet je hun vragen, hun taal kennen. Luisteren naar de echte vragen. Vaak roepen onze antwoorden nieuwe vragen op. Zo blijven we zoekers, ook als christenen. De Bijbel is geen boek dat antwoord geeft op alle religieuze vragen. Wel kunnen we ons leven en de Bijbelverhalen met elkaar verbinden. Zo kunnen we de schat die in de Bijbel is verborgen, ontdekken. Geen pasklare antwoorden. Wij veranderen, onze levens veranderen. En dat verandert de manier waarop de teksten tot ons spreken. De prachtige verhalen van Jezus zitten vol humor, verrassingen, geheimen. Spring erin, heb geduld en moed om het geheim ervan te zoeken. Laat je zekerheden gaan en ga de diepte in. In de dialoog met elkaar en met jezelf. Kunst met betrekking tot de Bijbel geeft ook een bepaalde kijk op onze traditie. Het kan de verbeelding en het hart soms meer raken dan woorden. Zo kan God ook in ons werken. (Bron: Woord&Weg, mei 2019)

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen, zondag 30 juni, 10.00 uur, voorganger ds. Matthijs Glastra. Elke vrijdagmiddag van 14 – 16 uur is de kerk open voor ontmoeting en een gesprek, met koffie, thee en limonade. Van harte welkom!        

Meer berichten