Logo gemeentenieuwsonline.nl

RoundUp: wondermiddel of vergif?

Onkruid bestrijden (zoals de Japanse duizendknoop) is een vervelend klusje. Is er geen wondermiddel dat het laat verdwijnen? Jawel: RoundUp! De werkzame stof hierin is glyfosaat dat stopt de groei van planten en laat ze afsterven. RoundUp is een middel dat in 130 landen op de markt is gebracht, zo ook in Nederland. Maar in 2017 besloot de EU om dit middel nog 5 jaar toe te staan, en de Nederlandse minister stemde in. Waarom worden er veel vraagtekens gezet bij dit “wondermiddel”?

Hierbij de feiten: RoundUp dringt het door de bodem door en komt het terecht in grondwater. Drinkwaterbedrijven zijn er niet blij mee en roepen op tot een verbod op middelen die het grondwater vervuilen. In 2005 melde de University of Pittsburgh: RoundUp is dodelijk voor amfibieën. In juni 2005 melde Milieudefensie dat glyfosaat tot 1 meter de bodem kan doordringen en dat het in het oppervlaktewater kan terecht komen. Universiteit Wageningen meldt dat glyfosaat het bodemleven aantast en dat het hogerop in de voedselketen de dieren er ook niet blij van worden ook bijen zijn extra gevoelig voor ziektes als zij in aanraking zijn geweest met glyfosaat. Op 14 juni heeft de gezondheidsorganisatie WHO gemeld dat RoundUp “waarschijnlijk kankerverwekkend is” maar hierover is al jarenlang discussies.

De gemeenten moeten nu borstelen, branden, stomen of heet water gebruiken om het ongewenste onkruid te bestrijden. Maar deze methodes zijn duurder, praktisch moeilijker uitvoerbaar en minder effectief dan middelen op basis van RoundUp. Helaas, er zijn geen wondermiddelen voor onkruid.

Sandra Bak
Bemmel

Meer berichten