Logo gemeentenieuwsonline.nl
Wardstraat in Bemmel. (foto: Ewald Nijenhuis SLN)
Wardstraat in Bemmel. (foto: Ewald Nijenhuis SLN) (Foto: Ewald Nijenhuis SLN)

Waarom worden ingezaaide bloemrijke grasstroken gedeeltelijk gemaaid?

LINGEWAARD - Waarom wordt een ingezaaide bloemrijke grasstrook gedeeltelijk gemaaid? Een vraag, die velen gesteld hebben na het maaien van de bloemrijke grasstrook in de Wardstraat in Bemmel.

Voor het maaien en afvoeren zijn verschillende redenen, die beknopt worden vermeld.

- Gras en ruigtekruiden zoals kweek, zevenblad, distels, haagwinde en brandnetels verdringen de bloemen die gezaaid zijn.

-Door maaien geef je ruimte aan de tientallen soorten inheemse kruiden die in het zaadmengsel zitten. Kortom de variatie wordt veel groter.

- Door maaien en afvoeren verschraal je de bodem en geeft daarmee ruimte aan de diverse kruiden.- Het maaien gebeurt voordat het gewas is ingestort en voordat de grassen hun zaad verspreiden. Dit is voor rijke rivierkleigronden meestal in juni en september.

- Om constante bloei te organiseren waar insecten van profiteren worden stroken gemaaid en blijven delen niet gemaaid.

- Het maaisel moet enkele dagen liggen om beestjes de kans te geven zich terug te trekken en zaden moeten kunnen uitvallen. Na een dag of vier moet het maaisel verwijderd worden om verschraling te bereiken.
Na jarenlang maaien en afvoeren kan de maaifrequentie terug naar één keer per jaar.

- Eenjarige mengsels met bijvoorbeeld Phacelia geven snel resultaat, maar zijn na enkele jaren verdwenen. Meerjarige mengsels met veel kruidenruigtes worden soms wel drie keer gemaaid. Het eerste jaar zijn dan weinig bloemen te zien.

Ewald Nijenhuis, Stichting Lingewaard Natuurlijk

Meer berichten