Logo gemeentenieuwsonline.nl
Bloemrijk grasland. (foto: Tonny Berns SLN)
Bloemrijk grasland. (foto: Tonny Berns SLN) (Foto: Tonny Berns SLN)

Panorama Nederland in Lingewaard

Stichting Lingewaard Natuurlijk viert haar 25-jarig jubileum met een bijzonder evenement.

Zij presenteert Panorama Nederland van 23 tot 29 augustus in de Theaterkerk in Bemmel. Lingewaard hoort landschappelijk gezien tot De Gelderse Poort en zag er 25 jaar geleden anders uit dan nu en zal verder veranderen. In Panorama Nederland worden vier thema’s benoemd die bepalend zijn voor deze veranderingen: De verduurzaming van de landbouw, de energietransitie, veranderingen in wonen/mobiliteit en de klimaatadaptatie. Welke invloed hebben deze thema’s op het landschap van Lingewaard?

In de voorgaande weken is over de verduurzaming van de landbouw en energietransitie een stelling geformuleerd waarmee men het eens of oneens kon zijn. Deze week het thema: veranderingen in wonen/mobiliteit. Nederland kent met zijn 17 miljoen inwoners op slechts 42.500 km2 een hoge bevolkingsdichtheid. Er is een grote vraag naar woningen in Lingewaard en ons vervoersnetwerk is onvoldoende ingericht op een toename van woon - en werkverkeer. De capaciteit van het wegennet blijkt steeds weer te klein te zijn. De overheid zet in reactie daarop in op méér en bredere wegen. Beide ontwikkelingen gaan ten koste van natuur en landschap.

Stelling 3: Rekening rijden is de oplossing om het gebruik van auto’s en motoren te verminderen en het landschap te sparen. "Bent u het eens of oneens met deze stelling? Graag uw reactie naar info@lingewaardnatuurlijk.nl."

Meer berichten