Logo gemeentenieuwsonline.nl

Nieuwe verhaalplek op Gedenkpark Huissen Stad

Ben Veenhuis en Gert Demon onthullen het paneel. (foto: Martien van Hemmen)
Ben Veenhuis en Gert Demon onthullen het paneel. (foto: Martien van Hemmen)

HUISSEN - Al ruim 10 jaar wordt gewerkt op de oude begraafplaats Huissen Stad. Na de geslaagde reddingsoperatie waarbij tientallen vrijwilligers de handen uit de mouw staken kwam er een stichting.

De Stichting Gedenkpark Huissen Stad zet zich in om de begraafplaats in stand te houden en daar waar mogelijk verder te verrijken. Belangrijk was de realisering van een bezinningskapel. Daarnaast vergt de verdere aanvulling van gegevens voortdurende aandacht. Bijzondere locaties zijn onder andere het Massagraf, het Exodusmonument en het monument voor het ongedoopte kind.

Eén graf echter gaf het geheim nooit prijs. Tijdens de werkzaamheden rond 2009 werd onder het overwoekerende groen een betonnen plaat gevonden. Het duidde op een graf. Een verderop gevonden zerk werd destijds ter completering van het graf toegevoegd. Niemand gaf dat voldoening. Het bleef het graf van de 'Onbekende'. Op initiatief van vrijwilligers is met steun van Frank Jeurissen een uniek paneel met tekst onthuld.

De tekst luidt:

'Onbekend' is geen naam

Je ligt in de schaduw van naamloos gedoopte

kinderen en ons Massagraf vol namen;

Her-vonden zonder grafsteen in de alles

overwoekerende natuur;

een naamloze 'zwerf'- zerk markeert dit graf

en laat ons raden naar je naam.

Je bent het symbool voor velen die hier

liggen begraven;

naamloos, geen gezicht geen verhaal.

Onzichtbaar hier in vrede rustend.

Eindelijk.

Huissen, voorjaar 2019

Het graf heeft een bijzondere aankleding gekregen en is een verhaalplek.

De begraafplaats is iedere dag toegankelijk en biedt rust, natuur en bezinning. U bent welkom.

Meer berichten