Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Reactie op ingezonden brief Maasman

Ik lees de in ingezonden brieven van de heer Maasman steeds met veel aandacht. Wat hij schrijft, in zijn ingezonden brief van 31 juli jl. is heel herkenbaar.

Het probleem met de gemeente is haar vermeende almacht. Zij doet nooit iets verkeerd en zal altijd (blijven) ontkennen.

Vaak worden gevoelige zaken achter gesloten deuren behandeld, waardoor er geen openheid van zaken wordt gegeven.

Het is daarom begrijpelijk dat het vertrouwen in de politiek steeds minder wordt en er steeds minder mensen gaan stemmen.

De raadsleden van de coalitiepartijen blijken tandeloze tijgers te zijn, met als hun belangrijkste doel, het college in het “zadel” te houden. Als gevolg van de verwerpelijke partijdiscipline komt er van het, voor de democratie zo noodzakelijke, dualisme in raad weinig terecht.

Ik heb veel waardering voor mensen zoals de heer Maasman, die zich niet wensen neer te leggen bij het soms bedenkelijk handelen van het college.

Jammer is het daarbij, dat zulke mensen vaak alleen staan en de “omgeving” denkt: “het raakt mij niet, dus waarom zal ik mij inspannen?” Zij gaan daarbij echter voorbij aan de mogelijkheid, dat zij het volgende slachtoffer kunnen worden van dit soms onzuiver handelen van het college.

Mw. J.J. Wagener-Hendrilks

Gendt

Meer berichten