Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Gemeentelijk wanbeleid en bedrog

Aan de Arnhemse Poort Huissen worden we binnen een tijdsbestek van 1 jaar weer verrast door de gemeente Lingewaard.

De eerste verrassing was de plaatsing van 6 ondergrondse vuilnisbakken, die notabene bij de ingang van de parkeerplaats half in de inrit geplaatst zijn en de doorgang tot de parkeerplaats hinderen. Door de ongelukkige plaatsing van de zogenaamde Amsterdammetjes zijn er al diverse auto's beschadigd omdat paaltjes over het hoofd worden gezien. Ook wordt de weg regelmatig geblokkeerd door mensen die glas en oude kleding komen deponeren. Ook tijdens het legen van de containers wordt de doorgang gehinderd.

De tweede verrassing is de beweegbare paal ter afsluiting van de kom. Deze is precies op de plaats gekozen waar de ondergrondse containers zijn. Handig wanneer de containers geleegd moeten worden! Weer de weg geblokkeerd.

De derde verrassing is de aanleg van een opstelplaats voor vrachtwagens ten behoeve van de bevoorrading van de Albert Heijn.

In het besluit van de gemeenteraad op 10-06-2016 staat dat er geen permanente voorziening voor vrachtwagens zal komen. Wat schetst onze verbazing, in augutus wordt deze opstelplaats toch aangelegd. De veiligheid komt dit niet ten goede omdat de opstelplaats ter hoogte komt van de oversteekplaats. Het zicht wordt dan belemmerd door een geparkeerde vrachtwagen! Ook zal er overlast zijn omdat de koelmachines vervuiling en geluidsoverlast veroorzaken.

De vergunning is in april 2019 in de staatskrant gepubliceerd. Waarom zijn wij als aanwonenden niet geïnformeerd. Wij lezen helaas niet dagelijks de Staatskrant . Waarom geen publicatie in Hét GemeenteNieuws ?

Dit riekt naar desinformatie naar de burger ter bevoordeling van de Albert Heijn.

Vereniging van eigenaren Arnhemse Poort te Huissen

Meer berichten