Logo gemeentenieuwsonline.nl

In Angeren meer groen...

ANGEREN - In Angeren méér groen... hoe gaan we dat doen? Er is veel te doen over het woord groen! Denk maar aan groene stroom, duurzaamheid en plannen van Groen Links et cetera.

Maar het platform Angeren denkt bij het woord groen ook aan meer mooie groene bomen in ons dorp. Want méér bomen maken ons dorp mooier, leefbaarder en vooral groener. In Angeren kun je zien, dat mensen op een positieve en vaak enthousiaste manier om kunnen gaan met vergrijzing en laten we ons nu ook op zo’n zelfde enthousiaste manier inzetten voor meer vergroening! Leden van het platform Angeren maken, medio september, samen met een aantal medewerkers van gemeente Lingewaard, een rondgang door Angeren om te zien hoe Angeren groener kan. "En dit doen we graag met uw medewerking en inbreng. Daarom nodigen we u uit om met ons mee te denken over plaatsen waar en hoe er bomen ge- of herplant kunnen worden. Denk met ons mee! Misschien hebt u ook een mooi en haalbaar idee! U bent welkom op dinsdag 27 augustus tussen 19.30 en 20.30 uur. Dan luisteren we graag naar uw inbreng en nemen we ook uw idee mee tijdens onze rondgang door Angeren. In Angeren meer groen… gaan we samen doen!"

Meer berichten