Logo gemeentenieuwsonline.nl

Stedelijke Muziekvereniging Huissen zoekt versterking

HUISSEN - De Stedelijke Muziekvereniging Huissen is in 1986 opgericht, ontstaan uit een fusie van twee plaatselijke muziekverenigingen. De start was voortvarend. Een mix van jeugdige en ervaren muzikanten zorgden al snel voor een prachtig harmonie-orkest dat vele prijzen wist te behalen op concoursen.

Na de eeuwwisseling zag je echter jongeren door studie of anderszins en ouderen vanwege leeftijd afhaken. Dit had direct invloed op de muzikale uitstraling van het orkest. "Nu zijn wij daar geen uitzondering in. Overal in de muziekwereld zie je orkesten roepen om meer aanwas."

Vernieuwing

Daarom doet de Stedelijke muziekvereniging al jaren haar uiterste best om de jeugd weer te interesseren voor de harmonie. Zo zijn er jaarlijks schoolprojecten en met wisselend succes. Verder wil het orkest zich vernieuwen door ook ruimte te geven aan een breder instrumentarium zoals accordeon, gitaar of basgitaar..

Bekend is dat in Huissen en in Lingewaard veel mensen wonen die muziekinstrumenten bespelen of daarin geïnteresseerd zijn en nog niet aangesloten zijn bij een vereniging. Juist deze publieksgroep wil de Stedelijke Muziekvereniging in eerste instantie bereiken.

Daarom gaat de Stedelijke Muziekvereniging in het najaar op promotietour door Lingewaard om zo muzikanten te interesseren de stap te zetten om de Stedelijke Muziekvereniging te komen versterken.

Interesse?

Denkt u, daar wil ik bij horen, schroom niet en laat van u horen. Of kom langs op een van de repetitieavonden op woensdagavond vanaf 21 augustus of kijk op www.stedelijkemuziekhuissen.nl. Reageren kan via email: stedelijke@gmail.com.

Meer berichten