Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Johan Dijkstra)
(foto: Johan Dijkstra) (Foto: Johan Dijkstra)

Pastoraat

HUISSEN - Een kerk is er voor iedereen. Met woord en daad. Door het bieden van gemeenschap, bezinning, rust en echte ontmoeting stellen we ons open naar gemeenteleden en overige belangstellenden.

Pastoraat behoort tot de kern van de kerk. Zo hebben wij de voorstelling over Dementie mede mogelijk gemaakt. Samen met de Gemeente Lingewaard, maatschappelijke instellingen en samenwerkende kerken. In de Theaterkerk Bemmel is maandag 14 oktober de voorstelling ‘Dag Mama’. Regelmatig organiseert de werkgroep pastoraat een aantal ontmoetingsmiddagen rondom diverse thema’s. Zo geven we als kerk mede betekenis aan de mensen om ons heen. Bezoeken aan (oudere) gemeenteleden, het begeleiden van rouwdiensten, nazorg bij overlijden en ‘Kom erbij’ diensten voor mensen met een beperking zijn maar enkele voorbeelden van waar we (on)zichtbaar aanwezig zijn in de gemeenschap. ‘Pastoraat is niet aankomen met een koffer vol antwoorden, maar samen in gesprek gaan over het leven, de zin ervan, geloof, vragen en twijfels’ (Bron: PKN).

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen, zondag 13 oktober aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. Cor Flobbe. Elke vrijdagmiddag inloop tussen 14.00 en 16.00 uur.

Meer berichten