Logo gemeentenieuwsonline.nl

Verjaardagactie van het Instrumentenfonds Sint-Caecilia Doornenburg

DOORNENBURG - Rond de jaren '50 van de vorige eeuw werd het Instrumentenfonds opgericht. Dit was een particulier initiatief om de harmonie in de tijd van de wederopbouw financieel te ondersteunen. Door middel van de verjaardagactie is er decennia lang geld ingezameld waarmee de harmonie in de gelegenheid is gesteld nieuw instrumentarium aan te kopen voor orkest en slagwerkgroep.

Deelnemers aan de verjaardagactie krijgen namens het Instrumentenfonds een felicitatie met daarbij een enveloppe die kan worden gevuld met een vrijwillige bijdrage. Deze enveloppe wordt dan op of direct na uw verjaardag opgehaald door een van de leden van de harmonie. Deelname aan de verjaardagactie geldt voor inwoners van Doornenburg vanaf achttien jaar.

Jaarlijks komt er door deze actie ongeveer 4000 euro beschikbaar voor de harmonie, een waardevolle geste van de inwoners van Doornenburg, mede met deze bijdrage wordt de harmonie in staat gesteld om met een kwalitatief goed instrumentarium een belangrijke bijdrage te leveren voor/aan de leefbaarheid in Doornenburg.

Harmonie Sint-Caecilia Doornenburg neemt al een eeuw lang een zeer gewaardeerde en prominente plaats in binnen de Doornenburgse dorpsgemeenschap en valt hierbij niet meer weg te denken. Bij tal van activiteiten is de harmonie betrokken en verzorgt zij de muzikale omlijsting zoals de jaarlijkse kermis/schuttersfeesten, Koningsdag, de dodenherdenking op 4 mei, pinksterfeesten, huldigingen van jubilarissen, de kasteeltocht, carnavalsoptocht , buurtconcerten et cetera.

Binnenkort bezorgen de leden van het Instrumentenfonds, op de adressen van nieuwe inwoners in Doornenburg, een brief waarop, als men wil deelnemen aan de verjaardagactie, waarvoor wij een ieder uiteraard zeer erkentelijk zijn, men de gegevens kaninvullen.

Leden van het Instrumentenfond komen dan binnen een, twee weken langs om te vragen of men wil deelnemen aan de verjaardagsactie. "Wij hopen dat u en andere huisbewoners de harmonie willen steunen door deel te nemen aan de verjaardagsactie en verzoeken u de invulstrook in te vullen met naam en geboortedatum van de bewoners. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel zoals hierboven omschreven."

Ook inwoners van Doornenburg, vanaf achttien jaar, kunnen zich aanmelden voor deelname aan de verjaardagactie. Dat kan bij Bud Joosten telefoon 06-30069770 of per email: budjoosten@gmail.com, maar ook bij alle leden van de harmonie. Het Instrumentenfonds en harmonie Sint-Caecilia danken een ieder voor zijn medewerking.

Meer berichten