Logo gemeentenieuwsonline.nl
Mogelijk nieuwe initiatieven aan de Looveerweg mogen niet worden belemmerd. (foto: Sjaak Veltkamp)
Mogelijk nieuwe initiatieven aan de Looveerweg mogen niet worden belemmerd. (foto: Sjaak Veltkamp) (Foto: Sjaak)

Geen zonnepark op het Zwanewater in Huissen

HUISSEN – De gemeente wil geen medewerking verlenen aan het burgerinitiatief om op het water langs de Looveerweg in Huissen een drijvend zonnepark aan te leggen. Het proefballonnetje van Coöperatie Lingewaard Energie is in een vroeg stadium doorgeprikt. Voorlopig pas op de plaats.

Lingewaard Energie kwam met idee voor twee ronde, met de zon meedraaiende, zonnevelden. De opgewekte energie zou gebruikt worden door de bedrijven op het naastgelegen bedrijventerrein. Wethouder Johan Sluiter wilde in een vroeg stadium duidelijkheid geven. De initiatiefnemer is een belangrijke partner voor duurzame energie. "Het initiatief van een drijvend zonnepark op het Zwanewater is op dit moment niet haalbaar. Om onnodige voorbereidings- en plankosten te voorkomen is het belangrijk om dit duidelijk met Lingewaard Energie te communiceren."

Concreet zijn er echter geen nieuwe initiatieven. De gemeente baseert hun afwijzing op een kijkje in de glazen bol. Zo is er ooit iets gezegd dat ondernemers ambities hebben voor uitbreiding van het industriegebied. Hier zijn nooit concrete plannen voor opgesteld, maar een zonnepark mag het nooit belemmeren.
Dat geldt ook voor het ophogen en herinrichten van de Looveerweg. Een lang gekoesterde wens van de gemeente. De weg is smal en onveilig voor fietsers. Voor ondernemers is ophoging gewenst om bij hoog water zeker te zijn van bereikbaarheid.
Verder ligt er een ontgrondingsvergunning op de gehele zandwinplas. De vergunning loopt tot 2021. Het westelijke deel worden de oevers afgevlakt. Een wijzigingsverzoek hiervoor is in procedure, maar wordt aangehouden vanwege de stikstofproblematiek.

Al met al voldoende plannen die belemmerd zouden worden wanneer er langs de Looveerweg op het Zwanewater een zonnepark dobbert. Voorlopig pas op de plaats.

Meer berichten