Logo gemeentenieuwsonline.nl
Koeien in kruidenrijk grasland. (foto: Rob Geerts)
Koeien in kruidenrijk grasland. (foto: Rob Geerts) (Foto: Rob Geerts)

Bijeenkomst over meerwaarde kruidenrijk grasland

BETUWE - Collectief Rivierenland organiseert een bijeenkomst om agrariërs te informeren over de meerwaarde van kruidenrijk grasland en weidevogelbeheer voor het (melkvee)bedrijf.

Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering en staat momenteel flink in de belangstelling. Deels vanuit het streven om de biodiversiteit in het landelijk gebied te versterken, maar ook vanuit de eisen in duurzaamheidsprogramma’s van zuivelbedrijven.

Maar wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland of weidevogelbeheer voor een (melkvee)bedrijf? Hoe past kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Wat is de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer en hoe gaat de koe er mee om? En zeker niet onbelangrijk: wat levert het u financieel op?

Collectief Rivierenland is een agrarisch collectief waarvan de leden bestaan uit deelnemers aan de provinciale subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Geïnteresseerde agrariërs zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn, ook als zij geen deelnemer ANLb zijn.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis dankzij medefinanciering vanuit Provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De bijeenkomst is dinsdag 19 november van 12.30 – 16.30 uur op de boerderij van de familie Weiman aan de Waalbandijk 82, Echteld. Zich opgeven kan via info@collectiefrivierenland.nl. Op www.collectiefrivierenland.nl staat meer informatie.

Meer berichten