Logo gemeentenieuwsonline.nl

Laten we zuinig zijn op ons dorp

ANGEREN - Denkt U ook weleens na over de toekomst van Angeren? Over onze gezondheid, onze parkeergelegenheid, onze bereikbaarheid of ons winkelaanbod? Zaken die voor alle mensen uit Angeren belangrijk zijn en wat fijn, dat ons de gelegenheid wordt geboden om mee te denken en mee te praten.

Het Platform Angeren gaat dinsdagavond 26 november in gesprek hierover met Anouk Paris, die vanuit de gemeente het woord zal doen. "En u kunt hierbij zijn. Praat en denk met ons mee! Zal er ook gesproken worden over de voor- en nadelen van windmolens, die Angeren misschien kan verwachten? De voordelen horen we vaak genoeg, maar het blijft zo stil rondom de nadelen. Wat doen windmolens met onze gezondheid en ons leefplezier of zal de waarde van onze huizen hierdoor afnemen? Denk ook eens aan ultrasone geluiden of slagschaduw enzovoort. We vragen ons ook af waarom Angeren zo weinig groen heeft. Mist u óók een groen parkje om even te lopen? Dat en nog veel meer willen we die avond aan de orde stellen door er ons samen in te verdiepen. We moeten zuinig zijn op ons dorp en opkomen voor onze leefbaarheid en veiligheid. Daarom nodigt het Platform Angeren u uit om 26 november onze vergadering te bezoeken in het Dorpshuis aan de Emmastraat in Angeren. We beginnen om 20.00 uur."

Meer berichten