Logo gemeentenieuwsonline.nl

Sociaal Plan Staatsliedenbuurt Gendt klaar

GENDT - Op woensdag 27 november is er een positief advies gegeven op het Sociaal Plan voor de Staatsliedenbuurt door HV Gendt.

Na een periode van intensieve gesprekken en samen schrijven met de bewonerscommissie, WSG, de Woonbond en de HV ligt er een uniek plan waar corporatie en huurdersvereniging trots op zijn. Het proces is grondig en uitgebreid aangepakt met veel aandacht voor de positie van de huurder. Het is een helder sociaal plan met als doel om duidelijkheid te scheppen over procedures en afspraken over de vergoedingen in verschillende situaties. Het plan geeft de afspraken duidelijk weer, en kunnen alle partijen straks hier de vruchten van plukken.

Het bestuur van HV Gendt bedankt alle deelnemers aan de klankbordgroep, maar in het bijzonder de betrokken buurtbewoners voor hun deelname en inbreng. Ook de begeleiders van de Woonbond en WSG Gendt, voor het tot stand komen van een goed sociaal plan voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt.

Meer berichten