Logo gemeentenieuwsonline.nl

Inspraakavond over vergroening dorpskern Doornenburg

DOORNENBURG - Veel Doornenburgers vinden dat meer groen in de dorpskern het leefklimaat ten goede zou komen. Themagroep leefomgeving van werkgroep Doornenburg heeft verscheidene plannen verzameld waarin ideeën en voorstellen over vergroening van de dorpskern verwerkt zijn. Maar uiteraard is het belangrijkste punt hoe de Doornenburgers zelf daarover denken, de stem van zoveel mogelijk inwoners moet bij de plannenmakerij van doorslaggevende betekenis zijn.

Daarom organiseert werkgroep Doornenburg een inloopavond over de vergroening van de dorpskern op 28 oktober om 20 00 uur in het ontmoetingscentrum Doornenburg. "Op deze avond willen we niet alleen bovengenoemde plannen presenteren, maar vooral ook willen we graag al uw ideeën, suggesties en plannen horen over hoe een wat groener dorpshart in Doornenburg er uit zou moeten zien. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om op 28 oktober met elkaar en met ons in gesprek te gaan. Dan kunnen we samen een mooi plan maken", aldus luidt de uitnodiging van de Werkgroep Doornenburg, themagroep leefomgeving

Meer berichten