Logo gemeentenieuwsonline.nl

Bericht ter bemoediging aan parochianen parochie H. Maria Magdalena

BETUWE - Het coronavirus heeft heel onze samenleving in de greep, ook onze Maria Magdalena parochie. We kunnen elkaar voorlopig niet meer ontmoeten zoals we dat gewend zijn. Parochiehuizen zijn gesloten, bijeenkomsten zijn afgelast, pastorale contacten beperkt tot alleen het hoogst noodzakelijke.

Ook als geloofsgemeenschap samenkomen in de kerk op zaterdag of zondag kan voorlopig niet. Toch willen we elkaar in deze onzekere veertigdagentijd in geloof en vertrouwen bemoedigen en vasthouden. Daarom brengen we u op de hoogte van wat we in onze parochie doen om toch – hoe beperkt ook – met elkaar verbonden te blijven. 1. Op zondag 22 maart, zondag 29 maart en zondag 5 april gaat het pastoraal team voor in een eucharistieviering om 10.00 uur vanuit de Werenfriduskerk in Elst. Dit zijn vieringen zonder koor en zonder parochianen. U bent van harte uitgenodigd om op deze vieringen af te stemmen via www.kerkomroep.nl.

Zo kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We blijven de nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in deze moeilijke tijd. We bidden voor mensen die door het coronavirus zijn getroffen en voor hen die hen bijstaan met hun aandacht en zorg. Ook worden de opgegeven misintenties van deze zondagen gelezen.

2. Alle Mariakapellen in onze parochie zijn open. U kunt er naar binnen lopen voor gebed of stilte of om een kaarsje op te steken.

3. Op de woensdagen 18 maart, 25 maart en 1 april zullen de klokken van al onze kerken luiden van 19.00 – 19.15 uur, als teken van troost, hoop en verbinding. Voorafgaand aan het luiden is er een korte gebedsviering van 18.45 – 19.00 uur vanuit de Werenfriduskerk in Elst. Ook deze vieringen kunt u mee beluisteren via www.kerkomroep.nl. en met uw persoonlijk gebed aansluiten. Dit is een initiatief van de Raad van Kerken waar we als parochie graag aan deelnemen.

4. Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 16.00 uur via nummer 0481 451371. Actuele informatie omtrent maatregelen vanwege de coronacrisis en overige info vindt u op onze website www.rkparochiemariamagdalena.nl. 5. Uiteraard zijn de pastores telefonisch of via de mail bereikbaar. De gegevens vindt u op de website of in het parochieblad Ankerplaats. Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed blijven we met elkaar verbonden.

18 maart 2020
Pastoraal team

Meer berichten