Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie H. Maria Magdalena

Parochie H. Maria Magdalena

BETUWE - Wat staat ge te kijken? In de eerste lezing op hemelvaartsdag horen wij: ‘Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken?’’

Het beeld van de starende apostelen omschrijft het gevoel hoe verweesd de leerlingen achtergelaten worden. De opvolgende zondag lezen wij verder en horen wij hoe de groep naar Jeruzalem terugkeert: ‘Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.’ Geloof en gebed als anker in tijden van beproeving. Paus Franciscus sprak daarover tijdens de gebedsdienst bij de buitengewone zegen Urbi et orbi eind maart: ‘De Heer daagt ons uit, en te midden van onze storm nodigt Hij ons uit om solidariteit en hoop te wekken en te activeren, die in staat zijn om stevigheid, steun en betekenis te geven aan deze uren waarin alles schipbreuk lijkt te lijden. De Heer ontwaakt om ons paasgeloof te wekken en te doen herleven. We hebben een anker: in Zijn kruis zijn we gered. We hebben een roer: in Zijn kruis zijn we verlost. We hebben een hoop: in Zijn kruis zijn we genezen en omarmd, zodat niets en niemand ons kan scheiden van Zijn verlossende liefde. Te midden van het isolement waarin we lijden onder het gebrek aan genegenheid en ontmoetingen, waarbij we het gebrek aan veel dingen ervaren, laat ons opnieuw luisteren naar de boodschap die ons redt: Hij is opgestaan en leeft onder ons.’

Deze toespraak werd door het NPO1 radioprogramma ‘De Nieuws BV’ bekroond met de zilveren speech van de maand. Lezingen: Hemelvaartsdag: Hand.1, 1-11, Ef.1, 17-23, Mt.28, 16-20 Wezenzondag: Hand.1, 12-14, 1Petr.4, 13-16, Joh.17, 1-11 Eucharistieviering donderdag 21 mei en zondag 24 mei om 10.00 uur vanuit de Sint-Werenfriduskerk Elst te volgen via: www.kerkomroep.nl, www.facebook.com/stwerenfridus en Omroep Lingewaard TV.

Fiets nu langs de eerste

bloeiende akkerranden

BETUWE - Het is tijd om nu genieten van de eerste bloeiende akkerranden in uw omgeving. Een aantal akkerbouwers heeft dit voorjaar weer bloemenmengsels gezaaid. De eerste randen kleuren nu langzaam en in het landschap en trekken bovendien veel bijen en insecten aan. Zo dragen zij bij aan het vergroten van biodiversiteit in de Lingestreek.

Afgelopen jaren hebben ze eenjarige randen aangelegd, nu gaan ze zich focussen op het zaaien van meerjarige bloemenmengsels. Het voordeel hiervan is dat voedsel en schuilplaatsen beschikbaar blijven voor de insecten, en de rond minder hoeft te worden bewerkt. Naast het verfraaien van het landschap passen akkerranden ook goed binnen het bouwplan van de akkerbouwer. De akkerranden zorgen voor meer insecten en natuurlijke vijanden in de randen van het gewas. Deze kunnen bijdragen aan de bestrijding van schadelijke insecten in een gewas, waardoor de akkerbouwer minder gewasbeschermingsmiddelen hoeft te gebruiken.

Meer berichten