Dit jaar géén Angerse Umdracht
Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Dit jaar géén Angerse Umdracht

ANGEREN - Dit jaar géén Angerse Umdracht. Dus nooit meer de Angerse Umdracht!

Het organisatiecomité, de pastor en een aantal direct betrokkenen heeft besloten dat dit jaar de Angerse Umdracht niet wordt gehouden. Er was hoop dat na 1 juli de corona-richtlijnen versoepeld zouden worden. Dat gaat ook gebeuren. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen bij een kerkviering aanwezig zijn.

Parochies kunnen van deze versoepeling gebruik maken, maar moeten dan wel voldoen aan de richtlijnen voor kerkelijke bijeenkomsten, zoals opgesteld door de Nederlandse kerkprovincie.

Die richtlijnen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn veelomvattend op het gebied van organisatie, routing en hygiëne. De kerk moet gereinigd en goed te ventileren zijn. Maximaal 100 gelovigen mogen worden toegelaten, die zich vooraf moeten opgeven. Van de opgave moet een geprinte lijst aanwezig zijn. Uiteraard moeten we de afstand van 1,5 in acht nemen. Gastvrouwen en heren moeten er zijn, voorzien van een gelaatsscherm. Opstoppingen in en om de kerk moeten vermeden worden. Kortom, het vergt een dusdanige voorbereiding en inzet van vrijwilligers dat we er voor één (1) viering vanaf moeten zien. We willen de grenzen van wat kan en mag niet opzoeken. Zeker niet voor en met de gelovigen die de Umdracht-viering graag willen meemaken en meelopen. Toch al een extra risico-groep.

Dit jaar geen Umdracht houdt in, dat nooit meer de Angerse Umdracht zal worden gehouden. De Bavokerk wordt dit jaar verkocht. De Umdracht kan dan niet meer vanuit de kerk worden gehouden. Daarmee is, zoals nu blijkt, vorig jaar een eind aan de Umdracht gekomen.

De Umdracht die 170 jaar geleden voor het eerst werd gehouden en voor de Angerense gelovigen uitgroeide tot een belangrijke processie van bezinning, gebed en dorps-traditie. Hieraan is door corona en de aanstaande verkoop van de Bavokerk een einde gekomen.

Het comité van de Angerse Umdracht bedankt alle vrijwilligers, die generaties lang de Umdracht mogelijk hebben gemaakt.

Meer berichten