Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Kan in Lingewaard alles?

Oproep aan de inwoners van Lingewaard: vraag aandacht voor het leefklimaat in Lingewaard.

De commissie Remkes komt in haar recente rapport tot de conclusie 'Niet alles kan overal'. Wel in Lingewaard, volgens de lokale politiek. Ons landschap wordt bestemd voor veel noodzakelijke en goede zaken. Het lijkt er echter op dat in Lingewaard 'alles overal kan': vestiging van XL-distributiecentra; 100 ha zoekgebied voor zonneparken; wellicht een lang lint van windmolens; woningbouw in nationaal landschap aan de Zandsestraat in Bemmel. Daarnaast werkt Lingewaard mee aan de extra woningbouwopgave van de regio Arnhem/Nijmegen.

Ruimtelijke plannen moeten uitvloeisel zijn van een omgevingsvisie. De gemeente noemt in het “beleidskader voor de omgevingsvisie” als aandachtspunt: “Wacht bij het opstellen van de omgevingsvisie niet tot ‘al’ het nieuwe beleid af is”. Maar nu werkt de gemeente precies tegenovergesteld aan haar eigen standpunt.

Wij doen de volgende oproep aan de gemeente: Maak eerst een omgevingsvisie waarin alle aspecten van de ruimtelijke invulling en het leefklimaat in Lingewaard op een evenwichtige wijze aandacht krijgt. Samen met uw inwoners en maak daarna pas de concrete ruimtelijke plannen!

Dit is de korte versie van de brief aan gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, politieke partijen en inwoners. De volledige brief staat op www.lingewaardnatuurlijk.nl bij Nieuws. Inwoners die ook bezorgd zijn om het leefklimaat in Lingewaard kunnen dit melden bij info@lingewaardnatuurlijk.nl.

Stichting Lingewaard Natuurlijk

J. Lamerichs, vz

Meer berichten