Logo gemeentenieuwsonline.nl

R.K Parochie Maria Magdalena

Veertiende zondag in de tijd door het jaar.

Lezingen: Zach. 9, 9-10, Rom. 8, 9. 11-13, Mt. 11, 25-30

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”, horen wij Jezus in het evangelie zeggen. God gunt ons rust, daarvoor gaf Hij reeds de Sabbat, de rustdag. Maar lichamelijke rust is niet altijd afdoende. Als de ziel onrustig is, als het hart onrustig is, als de geest onrustig is, dan komt ook het lichaam niet tot rust. Augustinus heeft een mooie zin hieraan gewijd. De gedachte heeft hij aan de Psalmen ontleent: “Rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in u.”

Zaterdag 4 juli
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: Eucharistieviering, K. Donders
H. Maria Geboorte Lent: 19.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis

Zondag 5 juli
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis
O.l.V. ten Hemel Opneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, F. Bomers
St. Willibrordus Herveld: 11.00 u Eucharistieviering, K. Donders ,
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren: 09.30 u: Woord en gebedsviering, LWG.

Zaterdag 11 juli
Heilige Maria Geboorte Driel: 19.00 u: Eucharistieviering, K. Donders
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis
H. Johannes de Doper 19.00 u: Woord en gebedsviering, LWG

Zondag 12 juli
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering, K. Donders
O.l.V. ten Hemel Opneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis
St. Leonardus Oosterhout: 11.00 u: Eucharistieviering, F. Bomers

Aanmelden is verplicht
Om deel te kunnen nemen aan de viering moet u zich vooraf aanmelden. Dit is namelijk wettelijk verplicht. U kunt dat eenvoudig doen via de link https://rkparochiemariamagdalena.mijnkerk.org/

Op de aanmelding krijgt u een reactie dat u kunt komen of dat u helaas niet kunt komen omdat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Als dat laatste gebeurt dan wordt u verwezen naar een andere kerkdienst in datzelfde weekend. Indien u geen e-mail hebt, kunt u wellicht een familielid of goede kennis vinden met e-mail die de aanmelding kan doen.

Kunt u zich niet registreren via de website dan kunt u bellen naar het secretariaat van de kerk waar u graag de viering wilt bijwonen.

Let op: Alleen met aanmelding en bevestiging kunt u aan de viering deelnemen. Als u zich niet hebt aangemeld, dan geen deelname aan de viering. Wij heten u van harte welkom in de kerk.

Vergeet niet het volgende: Registreer uw deelname via de website of telefoon (zie parochieblad) Kom ruim op tijd. Volg de aanwijzingen van de kerkwachten. Zij zullen u uw plaats wijzen en instrueren. Er wordt niet gezongen tijdens de viering. De collecte vindt plaats na afloop van de viering.

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfriduskerk te Elst is te volgen via: www.kerkomroep.nl, www.facebook.com/stwerenfridus, Omroep Lingewaard TV (KPN kanaal 1478 / Ziggo kanaal 36) en na afloop via Youtube.com (R.K. parochie H. Maria Magdalena).

Geef om uw kerk. De kerkdeuren zijn nu bijna vier maanden voor de zondagse viering gesloten geweest. Daarmee zijn de inkomsten uit de collectes in één klap weggevallen. Wilt u ons helpen de parochie vitaal te houden?

Meer berichten