Logo gemeentenieuwsonline.nl
Puttense Vrijheidsvlag in top bij De Klok. (foto: Wim Woudt)
Puttense Vrijheidsvlag in top bij De Klok. (foto: Wim Woudt) (Foto: )

Putten en Huissen zetten Exodusstappen

HUISSEN - De tiende Exoduswandeltocht is gekoppeld aan een lustrum. Vanzelfsprekend speelt het virus ook parten en dat nodigt uit om passende alternatieven te zoeken die recht doen aan het thema van de burger en 'wandelen'.

Dat zoeken was geen probleem want Putten en Huissen hadden al een bestaande vorm van partnerschap die voortkomt uit de dramatiek van 2 oktober 1944. Putten werd getroffen door de razzia en Huissen door het bombardement. Over en weer wordt wandelen omarmd als verbindingsactiviteit.

Uitgezwaaid door de burgemeester van Putten trok het bestuur van de Stichting Samen Verder Putten via een 75 kilometer lange route naar Huissen. De hitte van die eerste dag zal trok de lichamen in van de lopers.Men trok langs WO II markeringen en brandde er een kaars. Collegeleden spraken in de gemeentes opbeurende woorden. Publiciteit nam - vanwege het virus - de plaats in van publiek.

Na verblijf op de camping in Oosterbeek trok men per boot naar de Betuwe. Wethouder Wijnte Hol ontving de groep en men werd voorgelicht bij het Polencentrum. Men toog via Elden en Arnhem naar eindbestemming Huissen. Wethouder Theo Janssen was hier de gastheer en ontving de Puttense Vrijheidsvlag.Deze werd meteen gehesen en wapperde vervolgens vol trots naast de Exodusvlag.

De samenwerking werd hier meer dan een symbool. De regenbui had de hitte in de lichamen van de wandelaars inmiddels teruggebracht tot normale proportie. Bij het Massagraf en Exodusmonument werd een ode gebracht met één minuut stilte. Afsluiting vond voldaan plaats in de tuin van het Dominicanenklooster, voormalig toevluchtsoord.

Meer berichten