Oproep ervaringsdeskundigen ouderen
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Oproep ervaringsdeskundigen ouderen

LINGEWAARD - Stichting Welzijn Lingewaards (SWL) en Senioren Netwerk Lingewaard (SNL) zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen die hun kennis en inzichten willen delen over eenzaamheid, wonen, financiën, gezond leven en het contact met de instanties (bv. de gemeente). Deze ervaringsdeskundigen zijn hard nodig om het project ouderenadviseurs door te ontwikkelen en te laten slagen.

Het is de bedoeling om ouderen laagdrempelige ondersteuning te bieden voor problemen die ze niet zelf het hoofd weten te bieden. Lokale vrijwilligers gaan samen met hen kijken naar oplossingen die hun zelfstandigheid en fijn thuis leven zo lang mogelijk te kunnen waarborgen. Deze vrijwilligers worden geschoold om wegen te zoeken om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Maar zij kunnen ook worden ingeschakeld bij vragen rondom wonen, financiën, gezond, actief participeren, etc.

De vrijwilligers gaan deel uitmaken van een lokaal netwerk in alle kernen in Lingewaard. Voor hen wordt een speciale training voor ouderenadviseurs ontwikkeld. Mede op basis van de inbreng van deze ervaringsdeskundigen zal een eigen Lingewaardse training van ouderenadviseurs ingericht.

"Bent u woonachtig in Lingewaard, wilt en kunt u meedenken over één of meer thema’s die ouderen raken en bent u bereid een aantal dagdelen met ons mee te denken? We zouden het zeer op prijs stellen als u wilt deelnemen en hopen dat u contact met ons opneemt. Twijfel niet, maar neem gauw contact op met het SWL Meldpunt meldpunt@swllingewaard.nl, 0882 552555."

Meer berichten