Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Woningbouw aan de Zandsestraat Bemmel roept ook politieke vragen op. (foto: Sjaak Veldkamp)</p>

Woningbouw aan de Zandsestraat Bemmel roept ook politieke vragen op. (foto: Sjaak Veldkamp)

(Foto: sjaak veldkamp)

Flinke mismatch voor woningbouw ouderen

BEMMEL – De weerstand tegen woningbouw aan de Zandsestaat in Bemmel komt op de politieke agenda. De actiegroep Houd Dorpsrand Groen heeft een deel van de gemeenteraad aan het denken gezet. De actiegroep zou meer inbreidingslocaties in het centrum hebben gevonden dan het college. Bouwen voor ouderen moet bovendien Lingewaard-breed alleen in centra. Het college is om een reactie gevraagd.

GroenLinks, SP en B06 zien een ‘flinke mismatch’ voor woningbouw voor ouderen. “Voor ouderen is het prettig dichtbij voorzieningen te wonen en daartoe geven vooral inbreidingslocaties kansen.” Volgens de oppositiefracties moet het college meer ‘Lingewaard-breed’ denken. “Extra bouwen in kleine kernen kan zorgen dat daar voorzieningen zoals school, dorpshuis en winkels kunnen (blijven) bestaan.” Specifiek voor Bemmel vragen ze of er in de omgeving van OBC-Bemmel en het zwembad kleinere woningen en gestapelde bouw in de plannen zijn opgenomen.

Speerpunt in de vragenlijst aan het college is de Zandsestraat. Het gaat hier om twee aparte locaties. Voor de oude kassen ligt een visie als ‘woonbuurt’ van circa 70 woningen in verschillende woontypes. Verderop ligt een kavel voor een luxueus plan naast de Pas in gedachte van een ‘wervend woonmilieu’ voor circa 15 vrijstaande woningen met ruime verkaveling. Hier zijn geen kansen voor starters, zei het college vorig jaar. Beide woonbuurten zijn gescheiden door een groenstrook en hoogspanningslijn.

Bij de drie raadsfracties roepen de hoogspanningslijnen vragen op. Uit gezondheidsonderzoeken blijkt dat wonen onder hoogspanningskabels voor gezondheidsklachten zorgt. Ze vragen het college of de meest actuele gezondheidsonderzoeken en -adviezen zijn meegenomen? Sinds 2005 adviseert het Rijk gemeenten om zoveel mogelijk te voorkomen dat woningen in de zone van hoogspanningslijnen komen te liggen.

Ook zijn ze benieuwd wat het college vindt van het voorstel van de actiegroep om grond te ruilen met Park Lingezegen. Ze vragen of ze met Park Lingezegen, de betrokken gemeenten en provincie al over hebben gehad. Zo ja, wat zijn de bevindingen en eventueel vervolgstappen? Zo nee, waarom niet? Het college moet deze maand schriftelijk reageren.

Meer berichten