Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Samen Angeren wat mooier, groener maken?

ANGEREN - “Maken we samen Angeren dan toch wat mooier, wat groener? Ja, hoor! Het Platform Angeren houdt zich al lange tijd bezig om Angeren mooier, groener en leefbaarder te houden. Dat wist u natuurlijk wel, maar nu zal onze inzet ook zichtbaar worden. Maar niet op de grond van Moeder Aarde, ook al valt daar nog veel aan te verbeteren.”

“Nee, Angeren wordt mooier en fleuriger in de lucht. De inzet van een aantal leden van Het Platform Angeren heeft ertoe geleid, dat er bloembaskets hangen aan lantaarnpalen in de Jan Joostenstraat, Lodderhoeksestraat en Iepenstraat. Fa. Janssen (Flower and Shower) uit de Leutsestraat heeft dit voor ons verzorgd én ditzelfde bedrijf heeft aan Angeren liefst vier extra bloembaskets geschonken. Hiermee hebben we een begin gemaakt, het liefst doen we nog veel meer, aan de leefbaarheid van ons nu nog meest versteende dorp van heel Lingewaard.

We doen ons best, maar er zijn nu nog twee struikelblokken die ons in de weg staan. Het eerste struikelblok is de financiële kant van deze mooie medaille. Voor dit jaar hebben we voldoende middelen om deze mooie bloembaskets te bekostigen. Maar we willen ze graag elk jaar terug laten komen. Daarvoor zijn we op zoek naar toekomstige sponsoren of donateurs.

Ons tweede struikelblok betreft onze bezetting. We zijn ook heel erg op zoek naar mensen die ons willen helpen of die goede ideeën hebben over verfraaiing van Angeren. We zijn een laagdrempelig groepje vrijwilligers en iedereen is van harte bij ons welkom. Man of vrouw, jong of al iets ouder, bekend met Angeren of juist nog minder bekend met Angeren? Het maakt niks uit; iedereen kan een bijdrage leveren aan meer leefbaarheid. En ieders inzet leidt tot iets moois! Dat kunt u al een beetje zien als u bijvoorbeeld in de Jan Joostenstraat komt, waar dan die mooie bloembaskets hangen. Het begin van een mooier Angeren. Voor meer informatie zijn wij te vinden op www.platform-angeren.nl, platformangeren@gmail.com of telefonisch bij onze voorzitter Vera Scholten: 06 20801631.”

Meer berichten