Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>(foto: Sjaak Veldkamp)</p>

(foto: Sjaak Veldkamp)

(Foto: sjaak veldkamp)

De gemeente is zuinig op groen met landschappelijke kwaliteit De Blauwe Hoek Doornenburg geen ruimte voor woningbouw

DOORNENBURG – Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen voor de bouw van twee seniorenwoning in De Blauwe Hoek van Doornenburg. Bij een ambtelijk voorgesprek met de initiatiefnemer was dit al duidelijk. In het verleden zijn er voor dit buitengebied meerdere verzoeken geweest en afgewezen. Voor de gemeente Lingewaard gaat het algemeen belang voor particulier belang.

Het past niet binnen de beleidsregels van verruimd woonbeleid die door de gemeenteraad vorige jaar is vastgesteld, stelt het college. “Het is om stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet aanvaardbaar om hier te bouwen. Het algemeen belang om op deze locatie het buitengebied te vrijwaren van bebouwing is voor het college belangrijker.” Zeker vanwege het uitzicht vanaf en naar de dijk, benadrukt het college. Het individuele belang om op deze locatie maximaal twee woningen te bouwen, telt minder zwaar.

Het college houdt vast aan het raadsbesluit; zo min mogelijk particuliere woningbouwontwikkeling in het Lingewaardse buitengebied. De raad heeft vorig jaar besloten dat, op grond van verruimd woonbeleid, particuliere nieuwbouw op een onbebouwd perceel in het buitengebied niet toe te staan. Zeker niet aan de recreatieve dijken. Vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt is het gewenst om doorzichten op dijk te behouden. “Er is daarom geen reden om hier voorrang te geven aan het belang twee woningen toe te voegen”, vindt het college.

Om in De Blauwe Hoek te mogen bouwen zijn in het verleden bij de gemeente meerdere verzoeken geweest en telkens afgewezen. Zoals vorig jaar bij het verzoek voor vier geschakelde bungalows. Ook is het college duidelijk. De groene ruimte met landschappelijke- en recreatieve kwaliteit in De Blauwe Hoek kan niet volgebouwd worden.

Meer berichten