Logo gemeentenieuwsonline.nl

Wijkbewoners ’t Hoog maken zich zorgen

BEMMEL - Begin deze maand hebben alle bewoners van het Hoog in Bemmel een brief van de Gemeente ontvangen over het ‘Ontwerp-wijzigingsplan Houtakker-II, toegangsweg’. Met dit plan wordt het mogelijk om een nieuwe toegangsweg naar de Houtakker aan te leggen. 

In 2012 heeft het wijkplatform al zorgen geuit aan de toenmalige wethouder de heer Schut over deze aansluiting. Deze zorgen hadden vooral betrekking op het sluipverkeer dat over de Deellaan van of naar de Houtakker zou ontstaan.

Nu de extra aansluiting op de van Elkweg een feit is en verkeer komende vanaf de van Elkweg, via de Houtakker naar de Plak en richting Elst kan rijden, lijkt deze zorg terecht. De verkeersdrukte op de Deellaan (ook een schoolroute naar basisschool de Borgwal) zal aanmerkelijk toenemen.

Daarnaast is de aansluiting Deellaan – de Plak ook verkeerstechnisch op dit moment al een lastig punt. Steeds meer grote vrachtwagens worden door hun navigatiesysteem vanaf de A325, via de Plak naar het centrum van het dorp gestuurd. De verkeersdruk zal ook hier aanmerkelijk toenemen.

U kunt vóór 18 augustus een zienswijze indienen, dit wordt in bovengenoemde brief van de Gemeente duidelijk uiteen gezet. Na het lezen van alle zienswijzen en de reactienota, zal het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit nemen. Wanneer u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan heeft u de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Maar dat kunnen alleen degene die eerder een zienswijze hebben ingediend.

Mocht u de brief gemist hebben, op www.hethoogstebelang.nl kunt u hem downloaden.  

Meer berichten