Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse consistorievergaderingen online

LINGEWAARD - De werkgroep transcriptie van de Historische Kring Huessen heeft de verslagen van de protestantse consistorievergaderingen van 1657-1685 ontcijferd. Deze verslagen zijn onlangs op de website van de HKH geplaatst.

De Nederduits gereformeerde gemeente van Huissen (na de overgang van Pruisen naar Nederland, Nederlands-hervormd genoemd) had een late en moeizame start. In de zestiende eeuw werd het protestantisme in het Hertogdom Kleef weliswaar getolereerd, maar in Huissen was het niet erg welkom.
Pas na het overlijden van de laatste Kleefse hertog ontstond er in Huissen in 1611 een kleine gereformeerde gemeente. Deze kreeg veel tegenstand van de plaatselijke katholieken, onder meer vanwege pogingen om de katholieke kerk over te nemen. Omdat het hertogdom Kleef onder bestuur kwam van de calvinistische Keurvorsten van Brandenburg werd de gereformeerde gemeente van overheidswege wel geholpen. Vanaf 1613 mochten de Huissense protestanten een kamer in het raadhuis gebruiken voor hun kerkdiensten (en dat duurde tot 1657), maar pas nadat een detachement Brandenburgse soldaten bij de magistraat enige kracht had bijgezet aan dat verzoek.

In het consistorieboek staan aantekeningen van allerlei aard: kerkelijke zaken, maar ook alledaagse dingen en unieke voorvallen. Lees de volledige verslagen nu op de website van de HKH: www.huessen.nl.

Meer berichten