Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Lingewaard wil aandacht voor verbeteren van het Lingefietspad.&nbsp;</p>

Lingewaard wil aandacht voor verbeteren van het Lingefietspad. 

(Foto: Sjaak Veldkamp)

Hoge ambities op lange termijn voor fietsers en voetgangers

LINGEWAARD - Lingewaard zit klem tussen ambities van de regio Arnhem Nijmegen om tot 2040 circa 50.000 tot 60.000 extra woningen te bouwen. Er moet fiks meer aandacht komen voor behoud van leefklimaat, bereikbaarheid en mobiliteit. Meer woningen betekent meer verkeer, terwijl het wegennet kampt met een goede ontsluiting. Auto- en fietsverkeer vragen om afzonderlijke oplossingen. De vergrijzing van weggebruikers groeit. In een enquête onder inwoners scoort de verkeersveiligheid 5.3. In dit urgente landschap praat de politiek over toekomstige uitdagingen in de mobiliteit. Hiervoor is een mobiliteitsvisie opgesteld die reikt tot 2040. Donderdag is de politieke aftrap.

In vijftig pagina’s geeft de mobiliteitsvisie een beeld van talrijke ambities. Zo is er de nodige aandacht voor het fietsverkeer. In de aanloopbijeenkomst vorig jaar met bewoners en belangenverenigingen kwam het gevoel dat auto- en vrachtverkeer teveel prioriteit krijgt. Fietsers en voetgangers voelen zich ondergeschoven. De opstellers van de mobiliteitsvisie richten zich ook op automobilisten die vaker de fiets moeten pakken. Ruim een derde van korte autoverplaatsingen spelen zich af binnen de gemeente. De helft is korter dan 7,5 kilometer die gemakkelijk met de fiets kunnen, zo stelt de visie. 

Er zijn toenemende zorgen over de verkeersveiligheid. Fietsers en automobilisten zijn in gelijke aantallen het meest betrokken bij de ongevallen. Wat opvalt is dat relatief veel slachtoffers ouder zijn dan 65 jaar. “De toenemende vergrijzing maakt deze uitdaging nog urgenter.”
De ambities voor verkeersveiligheid zijn hoog. “We willen meer ruimte bieden voor fiets, voetganger en groen. Nieuwe woonbuurten krijgen bij een ontwerp meer aandacht voor langzaam verkeer.

Lingewaard wil meer aandacht schenken aan fietsverkeer over dijken. Het fietspad langs de Linge wil Lingewaard verbeteren inclusief een fietsondergang onder de A325 richting Elst. En er moeten betere fietsenstallingen komen in centrumgebieden. bij scholen, sportaccommodaties en OV-haltes. 

De gemeenteraad kan de mobiliteitsvisie nog voor de verkiezingen in maart vaststellen. De visie praat niet over financiën. Het is van belang om het gesprek aan te gaan met de regio, provincie en het rijk voor financiering van projecten, zegt het college. 

Meer berichten