Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>De dames tijdens ons jaarlijks uitje.&nbsp;</p>

De dames tijdens ons jaarlijks uitje. 

(Foto: Ans)

Vrouwenvereniging Angeren

De sluitingsavond van vrouwenvereniging Angeren is dinsdag 28 juni en er is dan gelijk een korte jaarvergadering, met bestuursverkiezing.

Aftredend bestuurslid is Ger Zwartkruis evenals voorzitster Greet Giesen. Ze zijn allebei herkiesbaar en tegenkandidaten kunnen zich opgeven voor 26 juni bij het bestuur.
Bij de rondvraag misschien ideetjes voor een leuke avond? Verder heeft de avond ook een feestelijk tintje, want de vrouwenvereniging bestaat 65 jaar en bovendien zijn er jubilarissen die gehuldigd worden.

Meer berichten