Logo gemeentenieuwsonline.nl

Huissen viert eeuwfeest ‘Zandse’ geloofsgemeenschap met openluchtmis

HUISSEN - Deze zomer is het precies honderd jaar geleden dat er in Huissen een tweede parochie werd gesticht: De HH. Martelaren van Gorcumparochie. De Bemmelse kapelaan Arie van Wijk werd hiervoor benoemd tot bouwpastoor. Het lukte hem om in vier jaar tijd een kerk, een pastorie en een school te laten verrijzen. Helaas werd de rijk versierde kerk in de oorlog zo zwaar beschadigd dat na de oorlog een geheel nieuwe kerk moest worden gebouwd.

Dat als patroonheiligen voor de HH. Martelaren van Gorcum werd gekozen is niet vreemd te noemen. Het jaar 1922 was immers het 350-jarig jubileum van deze 19 geestelijken uit Gorcum die in 1572 door de geuzen werden omgebracht in een turfschuur in Brielle. Zij hadden hun geloof in de Eucharistie en de trouw aan de paus van Rome niet willen opgeven. Deze vasthoudendheid in het geloof inspireert mensen tot op de dag van vandaag.

De ‘Zandse’ parochie heeft in de afgelopen honderd jaar veel betekend voor mensen, veel werd er gevierd. Helaas is de Zandse kerk geen parochiekerk meer maar het geloof is niet verdampt en daarom gaan wij dit eeuwfeest vieren met een feestelijke eucharistieviering en wel in de openlucht.

De openluchtmis op zondagmorgen 10 juli, begint om 10.00 uur en wordt gehouden op het plein naast de voormalige kerk aan de Van Wijkstraat in Huissen. Pastoor Karel Donders en de emeritus-pastoors Gerard Peters en Wim Holterman gaan voor in de Eucharistie met medewerking van het koor Exotherm en muziekvereniging ‘de Volharding’. Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom!

Meer berichten