Logo gemeentenieuwsonline.nl

Inloopspreekuur Platform Gendt

GENDT - Op donderdag 7 juli organiseert het platform Gendt weer het inloopspreekuur van 19.00 tot 19.45 uur in het SKC De Leemhof aan de Dorpstraat 1, Gendt. Men kan zonder afspraak binnenlopen of eventueel vooraf een afspraak maken voor het spreekuur. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee, kunt u bij het platform terecht over opmerkingen, suggesties of klachten betreffende leefbaarheid en veiligheid in de straat of wijk. Dit wordt in de aansluitende platformvergadering besproken en zo nodig doorgestuurd naar de Gemeente en/of Politie. 

“Als u niet kunt komen op het afgesproken tijdstip, kunt u ook een email sturen naar secr.platformgendt@platformgendt.nl. Voor klachten over groenvoorzieningen, verlichting en trottoirtegels et cetera kunt u rechtstreeks contact op nemen met de Gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel; telefoon 026 3260111.”

Meer berichten