'Evacuatietocht' familie Stapel. Links: Lenie en Jannie, rechts achter: David. Verder Ton van Bon en menner Ben Hofs.
'Evacuatietocht' familie Stapel. Links: Lenie en Jannie, rechts achter: David. Verder Ton van Bon en menner Ben Hofs. Foto: Harrie Arends HKA

Bezoek uit Australië aan Historische Kring Angeren

Algemeen

ANGEREN - Op 29 september 1944 overlijdt David Stapel door een granaatontploffing bij zijn huis in Angeren. Op 13 oktober 1944 wordt de dan weduwe  Cornelia (Corrie) Stapel met haar familie gedwongen te evacueren. Met mede-dorpsgenoten legt ze de evacuatietocht af vanuit Angeren, via de pont in Doornenburg, naar de Achterhoek.

Na de oorlog emigreren in 1955 enkele leden van de familie Stapel naar Australië. Nieuwsgierig door de oorlogsverhalen van hun ouders, wilden de kleinkinderen van opa Stapel Angeren graag bezoeken en dan de evacuatietocht van hun ouders een keer beleven.

Eind vorige week was het zover. De kleinkinderen van opa David (Lenie, David en Jannie) waren in Angeren en beleefden door inzet van de Historische Kring Angeren een onvergetelijke middag. Ontvangst in de Letste Stuyver met verhalen over vroeger. Bezoeken aan:  De Hervormde Kerk met inzage in de overlijdens- trouw- en doopregisters; Het graf van opa, de graven van familieleden en het massagraf;  De particuliere oorlogsverzameling van Wabo Research WO2. Tot slot werd, in de open koets van Ben Hofs, de evacuatietocht van hun familie afgelegd met een bezichtiging aan het huis waar Lenie en David zijn geboren.

Uitgelicht

Digitale krant