Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Bestuur en notaris.</p>

Bestuur en notaris.

(Foto: Anne Verhoeven)

Stichting Gendt Vooruit opgericht

GENDT - Dinsdag 13 september is ten kantore van notaris Han Castrop de Stichting Gendt Vooruit opgericht. Deze oprichting is een vervolgstap na publicatie van het DorpsOntwikkelingsPlan en inrichting van een stuurgroep.

De Stuurgroep Gendt Vooruit heeft samen met een aantal Gendtenaren het DorpsOntwikkelingsPlan Gendt 2030 ontwikkeld. Dit in 2020 gepubliceerde plan omvat activiteiten, actiepunten, verdeeld over zes thema’s: Natuur, Duurzaamheid & Milieu; Ondernemen, Werkgelegenheid & Toerisme; Verkeer, Veiligheid & Bereikbaarheid; Recreatie, Bewegen & Sport; Wonen & Woonomgeving; Onderlinge Betrokkenheid.

Het DorpsOntwikkelingsPlan is enthousiast ontvangen. Er zijn zes themagroepen ingericht. Geslaagde acties zijn: pumptrack aan Poelwijklaan, Sportzone aan Poelwijklaan, corona sportactiviteiten op Walburgen en vervangen van dorpsvolière. De nieuwe volière zal op 14 oktober om 14.30 uur officieel geopend worden door wethouder Nick Hubers.

Om continuïteit van bestuur en borging van acties te bieden, is er behoefte aan een statutaire organisatie voor formele taken en verantwoordelijkheden over continuïteit, juridische zaken en financiën.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: Jaap Sommerdijk, Sjaak Kregting, Vincent Verhoeven en Rob Aarntzen, allen goed bekend met de Gendtse samenleving en vertegenwoordigen ieder een of meerdere van de genoemde thema’s. Op www.GendtVooruit.nl stellen zij zich nader voor.

Meer berichten